WYKONANIE WYKOPU

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.

Wyburzenie budynków o łącznej powierzchni 2800m2 (budynek biurowy czterokondygnacyjny, zabudow

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.

  1. Wykonanie kompletnego wykopu szerokoprzestrzennego pod projektowany budynek hali basenowej wraz z wycinką drzew i krzewów (wykop z wywozem oraz wykop na odkład);
  2. Obsypka budynku hali basenowej gruntem rodzimym z odkładu wraz z jego zagęszczeniem;
  3. Uporządkowanie terenu po pracach ziemnych;
  4. Utylizacja wszelkich materiałów oraz wystawienie kart ewidencyjnych ich utylizacji.