ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Zamawiający: ELEKTROBUDOWA S.A.

ROZBIÓRKA UL. GÓRNOŚLĄSKA 5 W SZCZECINIE

  1. Rozbiórka budynku magazynowego;
  2. Usunięcie fundamentów na głębokość -0,5m;
  3. Zasypanie piwnic;
  4. Wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów;
  5. Badanie wody oraz jej przepompowanie;
  6. Wykonanie brakującego ogrodzenia;
  7. Wykonanie brakującej części elewacji