RECYCLING GROUP

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

bezpieczeństwo

profesjonalizm

doświadczenie

ochrona środowiska

O NAS

Recycling Group to dynamicznie rozwijająca się firma w branży recyclingowej, która powstała w wyniku połączenia ludzi z pasją do rozwoju i inwestowania. Do szerokiego zakresu naszej działalności należy wyburzanie obiektów budowlanych i inżynieryjnych, cięcie konstrukcji stalowych, prace ziemne, a także handel złomem i stalą użytkową oraz sprzedaż kruszywa.

Na pierwszym miejscu stawiamy indywidualne podejście do każdego klienta, pomaga nam w tym wykwalifikowana kadra oraz profesjonalna obsługa. W skład naszej firmy wchodzą doświadczeni inżynierowie, którzy trzymają pieczę nad bezpieczeństwem wykonywanych prac. Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, a prace wykonujemy na sprzęcie przodujących firm. Posiadamy własny plac przeładunkowy z dostępem do rzeki Odry oraz bogaty park maszyn. Naszym głównym celem jest ciągły rozwój oraz inwestowanie w najnowocześniejszą technologię. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Kontrahentów.

BEZPIECZEŃSTWO

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stanową ważną kwestię w działalności naszej firmy. Poprzez współpracę kadry nadzorującej z inspektorami BHP podnosimy świadomość w tym zakresie

Pozwalają nam w tym organizowane szkolenia, a także ogólnodostępne materiały, do których nasi pracownicy mają stały dostęp. Jesteśmy zdania, że w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy nie ma miejsca na kompromisy.

Branża budowlana, w tym rozbiórki i demontaże to sfery działalności potencjalnie narażone na największe niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie restrykcyjnie wymagamy od naszych pracowników, aby stosowali się do obowiązujących przepisów i zaleceń BHP podczas wykonywanych przez siebie prac.

Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawują doświadczeni inżynierowie

Wyburzanie obiektów budowlanych i inżynieryjnych, a także demontaż konstrukcji stalowych odbywa się zawsze w oparciu o dokumentację projektową. Niezależnie od tego, czy podejmujemy się robót ręcznych, czy przy użyciu profesjonalnych maszyn, nadzór nad naszymi pracownikami sprawują doświadczeni inżynierowie, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wszyscy nasi pracownicy wyposażeni są w wymagane środki ochrony indywidualnej, a przed podjęciem pracy  zapoznawani są w pierwszej kolejności z instrukcjami bezpiecznej obsługi maszyn. Podejście zdroworozsądkowe oraz troska o bezpieczeństwo stanowią dla naszej firmy priorytet.