doświadczenie

NIE BOIMY SIĘ ŻADNYCH WYZWAŃ

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie w handlu złomem, cięciu konstrukcji stalowych oraz rozbiórkach budowlanych sprawia, że nasza firma nie boi się żadnych wyzwań, nawet tych najtrudniejszych. Poprzez stałą obserwację rynku budowlanego i obrotu złomem, jesteśmy w stanie elastycznie dopasować naszą ofertę do każdego wymagania.

HANDEL ZŁOMEM

Ponaddwunastoletnie doświadczenie w handlu złomem pozwala nam świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Zajmujemy się kupnem oraz sprzedażą zarówno złomu stalowego, jak i kolorowego. Na życzenie klientów indywidualnych, a także dużych firm zobowiązujemy się do podstawienia kontenerów i szybkiego odbioru złomu.

rOZBIÓRKI I DEMONTAŻE

Prowadzimy rozbiórki i demontaże na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Obecnie rozszerzamy naszą działalność w kolejnych województwach oraz w Niemczech.

W naszej pracy zawsze cechuje nas terminowość i działanie zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami branżowymi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

RECYCLING GROUP dostarczając złom do hut dba o surowce naturalne. 1 tona złomu użyta do produkcji stali pozwala zaoszczędzić 1,5 tony rudy i 0,5 tony węgla. Należy pamiętać, że naturalne źródła komponentów do produkcji stali nie są zasobami odnawialnymi, tak więc wzrasta znaczenie zastosowania surowców wtórnych w produkcji. Każda firma dołączająca do współpracy z nami, chroni środowisko naturalne poprzez odpowiednie zagospodarowanie odpadów.

Jesteśmy w pełni świadomi, jak ważną rolę odgrywa dbanie o środowisko naturalne. Zależy nam na tym, aby zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenie mogło w pełni zaspokajać swoje potrzeby. W swoich działaniach dążymy do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, dla którego najważniejsze jest przestrzeganie przepisów i zasad ochrony środowiska.

Do zakresu naszej działalności należą rozbiórki i demontaże, a to oznacza, że w ich wyniku stajemy się wytwórcą odpadów. Materiał powstały w trakcie prac w pierwszej kolejności segregujemy zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a następnie niektóre odpady budowlane (gruz, ziemia itp.) poddajemy procesowi odzysku. Jeżeli z powodów ekonomicznych, lub ekologicznych jest to niemożliwe, powstały materiał porozbiórkowy przekazujemy do utylizacji specjalizującym się w tym instytucjom.

W kwestii ochrony środowiska staramy się pozytywnie wpływać na świadomość zarówno naszych pracowników, jak i firm z którymi współpracujemy. Uważamy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za środowisko w jakim żyjemy.